Tin cậy

BeyondPod Podcast Manager

top-paid-apps
8.3MB
Tải về
Tải về 25M - 50M
Phiên bản 4.2.1 3 năm trước

Mô tả của BeyondPod Podcast Manager

Play thousands of free audio and video podcasts from all over the world!

With nearly 3 million downloads, BeyondPod’s streamlined interface and powerful controls give you

easy access to millions of audio and video episodes from small publishers like local radio stations to "big name" publishers like CNN, ESPN, BBC, CBC.

• ACCESS hundreds of thousands of free audio and video podcasts from all over the world.

• PLAY your content everywhere - online or offline.

• CUSTOMIZE your playlist the way you like.

____________________

This is a "Lite" version with 7 day full feature trial

____________________

• DISCOVER A WORLD OF PODCASTS IN YOUR HAND

Discover thousands of free audio and video shows from all over the world. Search for feeds or browse our extensive library of popular Podcasts.

Import your own files (music, audio books, lectures & more) and play them with our powerful player.• PLAY PODCASTS YOUR WAY

Adjust the playback speed, set a sleep timer, use "volume boost", or "cast"

to your TV - we have all the tools to enjoy your content the way you like it.

• FOCUS ON WHAT MATTERS

BeyondPod’s configurable "skip/replay" buttons let you easily skip over

parts that you’re not interested in, or replay parts you missed.

• CAST TO THE "BIG" SCREEN WITH CHROMECAST

Cast your audio or video episodes to your TV via Chromecast directly from

BeyondPod.

• SMART PLAYLISTS

BeyondPod’s Smart Playlists automatically create playlists based on your listening

preferences. You can build a playlist for your daily commute, another for 'At the Gym' or 'On the Train' etc.

• COMPLETE CONTROL

Decide which episodes to download, when and over which connection as well as how long

to keep old episodes. Choose to automatically update a single feed, all the feeds in a

given category, or all feeds.

• CUSTOMIZABLE CONNECTION SETTINGS

Save bandwidth and battery by scheduling your downloads at a specific time, only when connected to WiFi,

or only when the phone is charging.

• HOME SCREEN WIDGET AND PLAY LIST SHORTCUTS

Resizeable Home Screen Widget gives you quick access to your player and playlist. Start your favorite

Smart Playlists directly from your home screen.

• INTEGRATED WITH FEEDLY

Complete Feedly integration allows you to access older episodes that are no longer part of the publisher's feed.

You can also easily import your Feedly subscriptions as well as synchronize read and starred posts between a PC and your phone.

Like to live on the cutting edge? Subscribe to our BETA channel on Google Play!

Details at: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.beyondpod.mobi/Android/BETA%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEs5LvtXO5j4NDcq-yhRzN1ndGscw&sa=D&usg=AFQjCNEdQeT8PKCU4mkG4R7q4p0j_MyIqw" target="_blank">http://www.beyondpod.mobi/Android/BETA</a>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Nghe hàng ngàn âm thanh miễn phí và video podcast từ khắp nơi trên thế giới!

Với gần 3 triệu lượt tải về, giao diện gọn BeyondPod và điều khiển mạnh mẽ cho bạn

dễ dàng tiếp cận với hàng triệu âm thanh và video tập từ các nhà xuất bản nhỏ như đài phát thanh địa phương để "tên tuổi lớn" nhà xuất bản như CNN, ESPN, BBC, CBC.

• hàng trăm ACCESS ngàn âm thanh và video miễn phí podcast từ khắp nơi trên thế giới.

• CHƠI nội dung của bạn ở khắp mọi nơi - trực tuyến hoặc offline.

• CUSTOMIZE playlist của bạn theo cách bạn muốn.

____________________

Đây là một "Lite" phiên bản với 7 ngày đầy đủ tính năng thử nghiệm

____________________

• KHÁM PHÁ THẾ GIỚI podcast TRONG TAY BẠN

Khám phá hàng ngàn âm thanh và video miễn phí các chương trình từ khắp nơi trên thế giới. Tìm kiếm các nguồn cấp dữ liệu hoặc duyệt qua thư viện rộng lớn của chúng tôi Podcast phổ biến.

Nhập các tập tin riêng của bạn (âm nhạc, sách audio, bài giảng và nhiều hơn nữa) và chơi chúng với sức mạnh của chúng tôi.

 

• chơi podcast CÁCH CỦA BẠN

Điều chỉnh tốc độ phát lại, thiết lập một bộ đếm thời gian ngủ, sử dụng "khối lượng tăng", hay "diễn viên"

với TV của bạn - chúng tôi có tất cả các công cụ để thưởng thức nội dung của bạn theo cách bạn thích nó.

• FOCUS ON GÌ SỰ

Nút BeyondPod của cấu hình "bỏ qua / replay" cho phép bạn dễ dàng bỏ qua

phần mà bạn không quan tâm, hoặc các bộ phận replay bạn bỏ qua.

• CAST TO THE "BIG" màn hình với Chromecast

Đúc âm thanh hoặc video tập phim của bạn vào TV của bạn thông qua Chromecast trực tiếp từ

BeyondPod.

• Smart Playlists

Smart Playlists BeyondPod của tự động tạo danh sách nhạc dựa trên nghe của bạn

sở thích. Bạn có thể xây dựng một danh sách nhạc cho di chuyển hàng ngày của bạn, một cho "Tại phòng tập thể dục 'hoặc' On Train 'vv

• KIỂM SOÁT COMPLETE

Quyết định tập để tải về, khi nào và qua đó kết nối cũng như bao lâu

để giữ tập phim cũ. Chọn để tự động cập nhật một nguồn cấp dữ liệu duy nhất, tất cả các loại thức ăn trong một

cho thể loại, hoặc tất cả các loại thức ăn.

• SETTINGS CONNECTION tùy biến

Tiết kiệm băng thông và pin bằng cách lập lịch tải về của bạn tại một thời điểm cụ thể, chỉ khi kết nối WiFi,

hoặc chỉ khi điện thoại đang sạc.

• WIDGET CHỦ MÀN HÌNH VÀ DANH SÁCH CHƠI phím tắt

Resizeable Home Screen Widget cung cấp cho bạn truy cập nhanh đến các máy nghe nhạc và danh sách nhạc của bạn. Bắt đầu yêu thích của bạn

Danh sách nhạc thông minh trực tiếp từ màn hình chủ của bạn.

• TÍCH HỢP VỚI Feedly

Hoàn thành hội nhập Feedly cho phép bạn truy cập các tập phim cũ mà là một phần không còn thức ăn của nhà xuất bản.

Bạn cũng có thể dễ dàng nhập khẩu đăng ký Feedly của bạn cũng như đồng bộ hóa đọc bài viết và đóng vai chính giữa một máy tính và điện thoại của bạn.

Như sống trên các cạnh cắt? Theo dõi kênh BETA của chúng tôi trên Google Play!

Chi tiết tại: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.beyondpod.mobi/Android/BETA&sa=D&usg=AFQjCNEs5LvtXO5j4NDcq-yhRzN1ndGscw" target="_blank">http://www.beyondpod.mobi/Android/BETA</a></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho BeyondPod Podcast Manager

4.2
15
5
10
4
0
3
4
2
0
1
1

Đánh giá BeyondPod Podcast Manager

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên BeyondPod Podcast Manager, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng top paid apps
Cửa hàng top-paid-apps 11.47k 1.11M

Thông tin APK về BeyondPod Podcast Manager

Phiên bản APK 4.2.1
Khả năng tương thích Android 7.1+ (Nougat)
Lập trình viên BeyondPod Team


Tải về BeyondPod Podcast Manager APK
Tải về